Nowe źródło przychodów dla wydawców

– W Europie wydawcy rozmawiają o stworzeniu jednej organizacji reprezentującej interesy wydawców, która miałaby negocjować warunki wykorzystywania treści przez platformy internetowe. Już po wejściu w życie dyrektywy copyrightowej Google zawarł umowy z 300 wydawcami w Europie w sprawie opłat za treści. Dyrektywa faktycznie działa. W Niemczech, Węgrzech, Francji, Austrii, Irlandii, Holandii, takie umowy Google już zawiera. Google zapowiada wprowadzenie narzędzia do sprawnego zawierania umów, negocjacje trwają. W Polsce Google wprowadził program licencjonowania treści wydawców informacyjnych. Do tej pory przystąpiło do niego 27 wydawców – mówi Anna Szymańska.

Reklama

– Spory, które dotychczas trwały w Europie, zaczynają mieć swój finał w ugodach zawieranych z gigantami, na razie tylko z Google ale problem dotyczy także pozostałych gigantów internetowych np. mediów społecznościowych. Dyrektywa copyrightowa uwzględnia interesy wydawców ale równocześnie kładzie nacisk żeby nie ograniczać prawa dostępu do informacji – dodaje Szymańska.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Anna Szymańska – ekspert prawa własności intelektualnej