1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie tzw. Pakiet Przyjazne Prawo. Zawiera on szereg regulacji ułatwiających mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Wśród nich jest prawo do błędu. Opowiem o tym na czym będzie polegać to prawo oraz kto i na jakich zasadach będzie mógł z niego skorzystać.