Mówią o tym zarówno naukowcy, którzy tworzą kolejne badania, analitycy sporządzający raporty, coache, którzy próbują udowodnić nam za nasze pieniądze, że na pewno możemy jeszcze bardziej podnieść efektywność dowolnej aktywności. Mówią nam o tym nasze rodziny i znajomi, choć ci ostatni trochę mniej – w końcu spotykamy się rzadko, bo... właśnie. Praca. Czytaj także: Praca