Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Dzieje się świat" jest prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Nie dzieje się żadna zmiana traktatów. Komentujemy wezwanie Parlamentu Europejskiego skierowane do innych organów Unii Europejskiej, żeby przyspieszyć albo żeby przyjąć zmiany traktatowe, które Parlament Europejski uznał za ważne dla integracji europejskiej. Nie jest tak, że mamy do czynienia z poważnymi pracami, nad zmianą traktatów europejskich. Takich, które by doprowadziły w krótszej perspektywie niż dalekiej do jakiejś zmiany ustrojowej w Unii Europejskiej – mówi Artur Nowak-Far.

Taka sama manipulacje miała miejsce w 2015 roku, kiedy na tapet, i to naprawdę było w moim przekonaniu bardzo efektywne z punktu widzenia tych ludzi, którzy manipulowali, było wzięte to, że Polska ma ratyfikować Konwencję Stambulską o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Było wiele hałasu. Była mowa o tym, że nie możemy na to pozwolić, bo gender wejdzie do polskich domów i trzeba ją koniecznie wypowiedzieć, jak zostanie ratyfikowana. Konwencja Stambulska nigdy nie została wypowiedziana, jak była już podpisana, nie stanowiła żadnego problemu dla nikogo i do dzisiaj przez te 8 lat, które minęły od tej całej awantury, ona w polskim systemie prawnym jest. Mamy do czynienia z wywoływaniem analogicznej awantury. Tylko bardziej o niczym. Mówimy przecież o uchwale Parlamentu Europejskiego, która nie wiedzie do niczego. W odniesieniu do zmian traktatowych kluczową rolę ma nie Parlament Europejski, tylko państwa członkowskie wszystkie jednomyślnie – dodaje Nowak Far.