Inwestycje i dywersyfikacja to nasz plan na rozwój

Naszym atutem jest wiarygodność finansowa, którą uzyskujemy dzięki racjonalnemu zarządzaniu finansami publicznymi. Zrównoważony budżet zapewnia politykę prorozwojową i daje solidne podstawy do realizacji wielu przedsięwzięć. Co ważne, jesteśmy przygotowani na nadchodzące trudne czasy wynikające z pandemii COVID-19, a także nową, popandemiczną rzeczywistość. Nasza sytuacja finansowa i stabilny budżet, będący wynikiem rozsądnej polityki finansowej, pozwalają nam patrzeć optymistycznie w przyszłość.

Ostrowiec Świętokrzyski to drugie co do wielkości miasto województwa świętokrzyskiego oraz największy ośrodek w jego północnej – przemysłowej części. Dzięki temu, czerpiąc z tradycji i myśląc o przyszłości, przejął rolę pomysłodawcy międzygminnej współpracy w ramach powstającego obecnie największego w Polsce Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Miasta Północy”. Angażowanie się w politykę regionalną było jednak możliwe dzięki wielu odważnym decyzjom i uporządkowaniu sytuacji na lokalnym rynku.

Jarosław Górczyński, prezydent miasta / Materiały prasowe
Reklama

Spadek bezrobocia, rosnąca liczba nowych podmiotów gospodarczych, zwiększające się dochody gminy to przede wszystkim efekt nowego podejścia do funkcjonowania miasta jako żywego organizmu, w którym najważniejszym elementem są jego obywatele, a tym samym przedsiębiorcy. Dewiza, że miasto musi być dla ludzi, to główny motor dla działań prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego.

Warto przypomnieć, że tradycje przemysłowe Ostrowca Świętokrzyskiego są wyjątkowe w skali europejskiej, gdyż sięgają czasów rzymskich, a mimo przekształceń gospodarczych lat 90. miasto wciąż kojarzone jest przede wszystkim z przemysłem ciężkim oraz, choć w mniejszym stopniu, z odzieżowym. Obecnie ta specyfika Ostrowca podlega transformacji, dzięki strategicznym decyzjom, które wpływają na zmiany w strukturze lokalnego rynku pracy.

Ostrowiec Świętokrzyski to dzisiaj lider w regionie, jeśli chodzi o zabezpieczenie infrastrukturalne. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat przybyło w mieście kilkanaście kilometrów nowych dróg. Ponad pięćdziesiąt hektarów terenów inwestycyjnych w przemysłowej części miasta to szansa na gospodarczy rozwój. Nowe sieci wodociągowe, ciepłownicze, inwestycje w systemy informatyczne, to tylko wycinek dokonań samorządu gminy.

Miasto jest atrakcyjną lokalizacją dla nowych i rozwoju istniejących inwestycji. Zamrożenie stawek podatku od nieruchomości oraz znaczne obniżenie podatku od środków transportu nie spowodowało pustek w miejskim budżecie, natomiast w znacznym stopniu ułatwiło rozwijanie się lokalnych przedsiębiorstw. Miasto przygotowało dobrą ofertę dla nowych inwestorów, którą stale rozszerza i ulepsza, dzięki czemu pojawiają się nowi zainteresowani, a wielu decyduje się na reinwestycje. Do tej pory udało się otworzyć ostrowiecki kompleks inwestycyjny o powierzchni ponad 15 ha w uprzemysłowionej okolicy, w pobliżu zakładu Celsa Huta Ostrowiec, a w dobie pandemii władze samorządowe przygotowały kompleksowy program pomocy dla ostrowczan – indywidulanych i przedsiębiorców, czyli „Bezpiecznik Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Samorząd miejski na przestrzeni lat odważnie podejmował się realizacji niekiedy pionierskich działań, polegających na porządkowaniu spraw własnościowych, komunalizowaniu tysięcy działek, regulowaniu spraw w obszarze handlu i usług. Dzięki właściwej polityce strategiczne dla miasta przedsiębiorstwa jak Miejska Energetyka Cieplna, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych nadal są w rękach samorządu, świadcząc w przystępnych cenach usługi na najwyższym poziomie.

Przed laty Ostrowiec Świętokrzyski jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce przejął oświatę na szczeblu podstawowym, a obecnie może pochwalić się wieloma nowatorskimi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Wychodząc z założenia, że inwestycje w edukację oraz kulturę są inwestycją we wspólną przyszłość, Jarosław Górczyński sprawujący urząd prezydenta miasta już drugą kadencję zaproponował wiele nowatorskich działań. Stypendia motywacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie stały się tylko jednym z elementów wsparcia dla ostrowieckiej młodzieży. Jednak uznanie w oczach mieszkańców oraz zewnętrznych środowisk zyskały finansowane całkowicie z budżetu miasta certyfikaty językowe będące paszportem do dorosłego życia młodych ostrowczan. Przez pięć lat swoje kwalifikacje potwierdziło blisko tysiąc dzieci z gminnych szkół.

To wszystko, podobnie jak polityka mieszkaniowa i sprzedaż gminnych działek pod budownictwo jednorodzinne, dzięki czemu tylko w ciągu minionych 5 lat wybudowano 460 nowych domów, oraz duże tempo inwestycyjne są możliwe dzięki rozważnej i stabilnej polityce finansowej. Kilometry nowych dróg, inwestycje w kulturę oraz nowoczesną infrastrukturę sportową tworzą niezwykle pozytywny klimat do życia i inwestowania w mieście. Namacalnymi świadectwami zmian i budowy marki Ostrowca Świętokrzyskiego w oparciu o dewizę „Miasto OdNowa” są docenione rok po roku nagrodą Modernizacja Roku - nowoczesny kompleks otwartych basenów „Rawka Od Nowa” oraz Ostrowiecki Browar Kultury utworzony w dawnym browarze piwnym rodziny Saskich. Kolejne efekty będzie można już wkrótce podziwiać po zakończeniu budowy powstającego obecnie Centrum Tradycji Hutnictwa.

Materiały prasowe