Jedną z podstawowych zasad rankingu Perły Samorządu jest jego powszechność. Do wypełnienia ankiety zostały zaproszone wszystkie gminy w Polsce – od niewielkich wiejskich, zamieszkiwanych przez kilka tysięcy osób, aż po największe miasta. Wyzwanie podjęły te gminy, które chciały się sprawdzić, porównać z innymi oraz zaprezentować swoje dokonania i sukcesy. Po uważnym przeanalizowaniu ankiet jesteśmy pewni, że wybieraliśmy najlepszych spośród najlepszych
Podobnie jak w roku ubiegłym ocenialiśmy gminy przez pryzmat jakości realizacji obowiązków gmin. Pytania zostały podzielone na cztery kategorie, którym nadano odpowiednie wagi punktowe. Ostateczny wynik gminy to wskaźnik syntetyczny, obejmujący wszystkie cztery dziedziny podlegające ocenie. [patrz schemat]
Co ocenialiśmy