Globalne społeczeństwo wymusza zawodową mobilność. Wielu ludzi migruje między krajami w poszukiwaniu pracy, nierzadko osiedlając się na stałe w miejscach, które stają się ich nowym domem. W takim kontekście niezmiernie istotne jest poznanie lokalnego prawa, w tym zrozumienie i ocena różnych systemów emerytalnych oferowanych przez poszczególne kraje. TIAS wspólnie z PFR Portal PPK wyjaśniał te zagadnienia podczas konferencji „System Emerytalny dla Obcokrajowców”.

W dniu 9 maja 2024 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. “System Emerytalny dla Obcokrajowców", zorganizowana przez firmę doradczą TIAS oraz PFR Portal PPK sp. z o.o. Celem wydarzenia było przybliżenie wiedzy na temat systemu emerytalnego w Polsce z uwzględnieniem praw emerytalnych obcokrajowców. Partnerami merytorycznymi wydarzenia byli Pracodawcy RP oraz Tiasdemy Sp. z o.o. Patronat nad wydarzeniem objęła również Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

ikona lupy />
Materiały prasowe

Prelegenci omówili kryteria kwalifikacyjne oraz procedury związane z ubieganiem się o świadczenia emerytalne w polskim systemie. — Żyjemy w świecie globalnym, w którym obywatele masowo przemieszczają się między państwami. Dotyczy to nie tylko Unii Europejskiej — mówiła Gertruda Uścińska, Profesor na Uniwersytecie Warszawskim i w IPiSS, prawnik, przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. — Na konferencji omówiliśmy zasady prawne dotyczące migracji w kontekście dostępu do rynku pracy, ochrony socjalnej, prawa do emerytury — dodała prof. Uścińska.

ikona lupy />
Materiały prasowe

Ekspertka pozytywnie ocenia współpracę międzynarodową pod kątem systemów emerytalnych. — Uważamy, że system prawny mamy na dość wysokim poziomie, jeśli chodzi o prawo unijne i prawo międzynarodowe. Zbudowaliśmy bardzo dobrą współpracę z instytucjami, które w poszczególnych państwach się tym zajmują — mówiła. Są jednak pola, w których mamy potencjał zmian. — Potrzebujemy udzielać się w większym stopniu edukacyjnie oraz informacyjnie, żeby jasne było to, skąd biorą się emerytury, jak są obliczane w konkretnych systemach prawnych.

Danuta Kubiak, ekspertka ZUS, podczas konferencji stwierdziła, że kluczową rolą w temacie emerytur dla cudzoziemców, będzie edukacja w zakresie świadczeń. — Obecnie obcokrajowcy mogą mieć przekonanie, że składki, które odprowadzają w Polsce, będą utracone. Należy wskazywać, na co tak naprawdę taka osoba może liczyć w tym obszarze — powiedziała podczas spotkania.

ikona lupy />
Materiały prasowe

Konferencję wspólnie z firmą doradczą TIAS współorganizował PFR Portal PPK. Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK, politolog i ekonomista, współtwórca ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, przedstawił uczestnikom szczegóły dotyczące oszczędzania długoterminowego. — Spotkanie z instytucjami, które są firmami zajmującymi się podatkowo oraz kadrowo pracownikami z zagranicy to świetna szansa, by upowszechnić informacje na temat pracowniczych planów kapitałowych. W kontekście Wrocławia mowa tu przede wszystkim o pracownikach koreańskich czy dalekowschodnich, których jest tutaj bardzo wielu — zaznaczył.

Warto przypominać firmom o dodatkowych korzyściach uczestnictwa w PPK. Na przykład o tym, że można uzyskać wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy. Takiego, który szuka rozwiązań – by jak największa liczba jego pracowników uczestniczyła w programie – dodał.

ikona lupy />
Materiały prasowe

Zwieńczeniem konferencji był panel ekspercki prowadzony przez Adama Smugę, radcę prawnego i Managing Partnera TIAS z udziałem dr Agnieszki Morskiej, prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej, a także Roberta Zapotocznego. Eksperci rozmawiali m.in. o aspektach formalnych dotyczących osób oddelegowanych do pracy w Polsce, a także o najważniejszych wyzwaniach w zakresie umów międzynarodowych regulujących dostosowanie systemów emerytalnych do potrzeb coraz liczniejszej społeczności obcokrajowców w Polsce.

Konferencja „System Emerytalny dla Obcokrajowców” zorganizowana przez firmę doradczą TIAS wspólnie z PFR Portal PPK była doskonałą platformą do wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących praw emerytalnych dla osób spoza Polski. Zaproszeni eksperci dostarczyli uczestnikom kompleksowy obraz obecnej sytuacji prawnej. To ważny krok w kierunku lepszego zrozumienia i dostosowania systemów emerytalnych do potrzeb coraz liczniejszej społeczności obcokrajowców w Polsce, a także promowania współpracy międzynarodowej w tym zakresie.