Platforma Cyfrowa (PC) to narzędzie wsparcia transformacji cyfrowej i zielonej, które będą efektem pracy i zbierania doświadczenia rynkowego przez Platformę Przemysłu Przyszłości. Jego powstanie jest efektem organicznej pracy PPP w obszarze wzmacniania transformacji przemysłu w Polsce.

Dzięki narzędziom i usługom Platformy Cyfrowej, użytkownicy uzyskają dostęp do wsparcia ekspertów i praktyków na drodze transformacji. Jednym z celów przedsięwzięcia jest pokazanie menadżerom szans wynikających ze zmian czy zwiększenia potencjału w rywalizacji z zagranicznymi firmami. PC ułatwi również procesy związane z wprowadzaniem gospodarki obiegu zamkniętego czy nowych modeli biznesowych.

Finansowanie procesów transformacji

Reklama

Kluczową kwestią dla rozpoczęcia procesu transformacji jest pozyskanie na ten cel odpowiednich zasobów finansowych. Nie bez przyczyny jest to etap najważniejszy - przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku, musi najpierw pozyskać sprawdzoną informację odnośnie finansowania, która pasuje do jego pomysłu biznesowego a dopiero po zabezpieczeniu odpowiedniego budżetu możliwe jest przystąpienie do realizacji założonych działań. Platforma Cyfrowa to miejsce, gdzie użytkownicy mogą odnaleźć informacje o źródłach finansowania oraz instrumentach finansowych odpowiednich dla wybranego przez nich procesu transformacji.

Ekosystem przemysłu przyszłości na wyciągnięcie ręki

Celem działania nowo zaprezentowanego narzędzia jest dostarczenie korzyści użytkownikom na każdym etapie ich rozwoju w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji. Bez wątpienia ma to istotne znaczenie dla przedsiębiorców bowiem wprowadzenie do procesów biznesowych innowacyjnych technologicznie rozwiązań pozwoli na poprawienie wydajności produkcji a tym samym obniżenie kosztów, skrócenie przestojów i zminimalizowanie ilości odpadów. Internetowa platforma połączy organizacje i osoby, udostępniając im narzędzia i usługi pomocne podczas wdrażania innowacji. Oferuje swoim odbiorcom wsparcie w kwestiach cyfryzacji przemysłu. Również eksperci i dostawcy rozwiązań mogą za pomocą Platformy Cyfrowej nawiązać współpracę i zostać uczestnikiem ekosystemu przemysłu przyszłości.

Serwis powstał z myślą o pracownikach sektora przemysłu, odbiorcach technologii, a zwłaszcza o mikro, małych i średnich firmach, dla których transformacja cyfrowa bywa szczególnie trudna, rodząc obawy przed wprowadzaniem nowych rozwiązań. Rejestracja możliwa jest pod linkiem https://platforma.przemyslprzyszlosci.gov.pl/

*****

Platforma Przemysłu Przyszłości to organizacja, której celem jest budowa przemysłu 4.0 w Polsce. Inicjatywa udziela wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz rozwija kadry przedsiębiorstw. Organizuje szkolenia i promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa. Platforma Przemysłu Przyszłości pomaga w procesie modernizacji i transformacji biznesu, tak aby krajowe firmy stawały się jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym. PPP jest fundacją skarbu państwa nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Portal Platformy Przemysłu Przyszłości: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/.