Wszystkie firmy, które sporządziły raporty z zakresu swoich działań CSR, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego, mogą zgłaszać się do VI. edycji konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PwC. Nabór raportów trwa do 25 października br.

Raportowanie społeczne to jeden ze sposobów kontaktu z interesariuszami firmy (konsumentami, pracownikami, dostawcami, akcjonariuszami) i pomocne narzędzie w jej zarządzaniu. Celem konkursu, organizowanego cyklicznie od 2007 roku jest promocja idei raportowania społecznego jako narzędzia równie ważnego jak raporty finansowe.

- Raport CSR jest bardzo ważnym narzędziem zarządzania i komunikowania na temat skutków społecznych i środowiskowych, jakie wywołuje działalność firmy – mówi Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Dla biznesu społecznie odpowiedzialnego, raportowanie jest niezbędnym elementem ewaluacji i zwiększa przejrzystość firmy, pozwala przyjrzeć się wynikom działań - zarówno pozytywnym, jak i negatywnym – i podjąć odpowiednie kroki w przyszłości. Dlatego zachęcamy wszystkie firmy, które sporządziły raport społeczny do zgłaszania się do konkursu.

Nadesłane raporty zostaną ocenione przez niezależne jury, które składa się ze specjalistów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Nagrody za najlepiej sporządzone raporty zostaną przyznane w kategoriach: nagroda główna, nagroda Ministerstwa Gospodarki, debiut, nagroda internautów oraz w nowej kategorii: nagroda dziennikarzy.

Do konkursu mogą zgłosić się wszystkie organizacje z siedzibą w Polsce posiadające raporty wydane w języku polskim i odnoszące się do działalności na terenie Polski, obejmujące sprawozdanie za rok 2011. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa od 6 września do 25 października 2012 roku. Raporty należy przesyłać poprzez aplikację online umieszczoną na stronie www.raportyspoleczne.pl.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 6 grudnia podczas konferencji podsumowującej konkurs.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Gospodarki, Federacja Konsumentów, Global Compact Poland, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Patroni medialni: Brief, Dziennik Gazeta Prawna, Ekologia i Rynek, Euractiv.pl, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, Proto.pl.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu oraz biblioteka raportów zgłoszonych do konkursu od 2007 roku – dostępne są na stronie: www.raportyspoleczne.pl i www.facebook.com/RaportySpoleczne.
***
Konkurs Raporty Społeczne ma na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego wśród polskich firm. W ramach konkursu przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Więcej informacji o konkursie: www.raportyspoleczne.pl.

Kontakt dla mediów:
Karolina Szlasa
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
tel. 22 627 18 71, kom. +48 669 510 483
e-mail: karolina.szlasa@fob.org.plKontakt w sprawie konkursu:
Ewa Albińska
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
tel. 22 627 18 71
e-mail: zgloszenia@raportyspoleczne.pl