Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w debacie Czy szkoły staną się liderem cyfrowej transformacji?

W trakcie dyskusji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

• Z powodu pandemii miliard uczniów w 100 krajach uczy się przez internet. UNESCO wydało wytyczne ws. zdalnego nauczania. Czy koronawirus trwale zmieni model edukacji? Wyzwania i możliwości – jakie cyfrowe narzędzia już mamy a jakich nam brakuje?
• Dlaczego nie należy mylić umiejętności obsługi smartfona z kompetencjami cyfrowymi? Na ile nauczyciele i uczniowie w Polsce są gotowi do korzystania z cyfrowych serwisów i narzędzi edukacyjnych?
• Czy dysponujemy wystarczającymi zasobami z rzetelnych i merytorycznych źródeł w sieci, by przestawić edukację na model zdalny?
• Jak zorganizować naukę, gdy rozpada się tradycyjny harmonogram pracy i plan lekcji? Jakie narzędzia i umiejętności są najbardziej potrzebne do realizacji rozkładu zajęć, zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia oraz potrzeb uczniów niepełnosprawnych?
• Wąskie gardła cyfrowe edukacji: niskie kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów, brak sprawdzonej metodologii zdalnego nauczania, mała ilość wartościowych zasobów w sieci, cyberbezpieczeństwo, niedostatek szybkich łączy do telekonferencji. Co jest największym problemem? Czy nauka w cyfrowej szkole XXI wieku może być równie wciągająca, jak gra komputerowa?Debata odbędzie się 9 września 2020 r. podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Dziennik Gazeta Prawna jest patronem medialnym debaty.