W zglobalizowanym świecie polska gospodarka w wyjątkowy sposób łączy wiele atutów, stwarzających szanse dla naszych firm i dających im przewagę. Niższy poziom kosztów niż w krajach zachodnich (nie tylko koszty pracowników, lecz także np. nieruchomości), a równocześnie dostęp do wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego pozwalają im budować przewagę w oparciu zarówno o aspekt kosztowy, jak i wysoką jakość.
Są to silne atuty, które polskie przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać na rynkach zagranicznych, gdzie poziom konkurencji rynkowej jest wysoki, a klienci oczekują produktów najwyższej jakości. Równocześnie rynki te zapewniają potencjalny dostęp do dużej bazy klientów – szczególnie dostępnej w ramach europejskiego jednolitego rynku.
Wśród czynników charakteryzujących polską gospodarkę, w szczególności pomagających polskim przedsiębiorcom budować swoją konkurencyjność, można również wymienić następujące aspekty: