W zglobalizowanym świecie polska gospodarka w wyjątkowy sposób łączy wiele atutów, stwarzających szanse dla naszych firm i dających im przewagę. Niższy poziom kosztów niż w krajach zachodnich (nie tylko koszty pracowników, lecz także np. nieruchomości), a równocześnie dostęp do wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego pozwalają im budować przewagę w oparciu zarówno o aspekt kosztowy, jak i wysoką jakość.
Są to silne atuty, które polskie przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać na rynkach zagranicznych, gdzie poziom konkurencji rynkowej jest wysoki, a klienci oczekują produktów najwyższej jakości. Równocześnie rynki te zapewniają potencjalny dostęp do dużej bazy klientów – szczególnie dostępnej w ramach europejskiego jednolitego rynku.
Wśród czynników charakteryzujących polską gospodarkę, w szczególności pomagających polskim przedsiębiorcom budować swoją konkurencyjność, można również wymienić następujące aspekty:

1. Stabilna sytuacja makroekonomiczna

Przy stałym wzroście PKB od dwóch dekad Polska od lat uznawana jest za „zieloną wyspę”. Zarówno kryzys z 2008 r., jak i sytuacja związana z pandemią ukazały siłę i stabilność polskiej gospodarki, co czyni ją wiarygodnym partnerem handlowym.

2. Jednolity system prawno-administracyjny

Jedną z najczęściej występujących barier w działalności międzynarodowej są sprawy związane z formalnościami administracyjnymi. Eksportując towary na teren UE, nasi przedsiębiorcy mogą być pewni, iż działają w obszarze jednego, wspólnego systemu legislacyjnego, co wpływa na szybsze procedowanie istotnych dla nich kwestii.

3. Dynamicznie rozwijająca się infrastruktura

Polska posiada rozbudowaną sieć transportową, będącą w trakcie ciągłego rozwoju. Mowa o piątej największej sieci drogowej (w tym ok. 1500 km dróg będących aktualnie w trakcie budowy) oraz czwartej najdłuższej sieci kolejowej Unii Europejskiej. Sieć ta sprzyja współpracy i aktywności ekonomicznej wewnątrz kraju.

4. Konsolidacja i współpraca

Tworzenie polskich grup kapitałowych zwiększa siłę polskiego biznesu. Przyczynia się do tego zarówno konsolidacja horyzontalna (integracja w ramach poszczególnych branż) jak i wertykalna (integracja wzdłuż łańcuchów dostaw). Działanie jako jedna grupa kapitałowa zwiększa dywersyfikację przychodów, zabezpiecza dostawy oraz zwiększa efektywność komunikacji i zarządzania.
Ponadto polskie podmioty mogą grupować się w organizacje branżowe, które pozwalają działać razem i zwiększają ich rolę oraz siłę przetargową. Mogą również tworzyć platformę wymiany know-how, a kooperując ze sobą, tworzyć stabilną sieć krajowych kontaktów. Dobrym przykładem są firmy z rynku kosmetycznego czy motoryzacyjnego, które dzięki współpracy generują większe zyski, zyskując na znaczeniu w przestrzeni rynkowej.