Dynamicznie rozwijająca się firma staje w pewnym momencie w obliczu sytuacji, gdy rodzimy rynek staje się zbyt mały i dalszy wzrost możliwy jest tylko poprzez ekspansję międzynarodową. Musi wtedy określić, w jaki sposób chce realizować ten cel. Za granicą przedsiębiorstwo może się rozwijać, budując własne struktury lub poprzez akwizycje, przejmując podmioty już funkcjonujące na rynku. Wielton ma doświadczenie w obu tych strategiach działania
Pierwsza droga może okazać się niezwykle czasochłonna, a zainwestowany kapitał niekoniecznie musi dać satysfakcjonujące korzyści. Pozwala jednak na organiczny rozwój firmy i wprowadzenie na zagraniczne rynki własnej marki. Dla Wieltonu pierwszym, naturalnym krokiem była ekspansja na Wschód. Zrealizowaliśmy to poprzez wejście na rynki byłego Związku Radzieckiego – rosyjski, ukraiński, białoruski i do krajów bałtyckich.
Jednym ze strategicznych elementów tej inwestycji było zbudowanie pod Moskwą własnej montowni. Plan zrealizowany w tych krajach pozwolił nam na systematyczne budowanie udziałów rynkowych pod własną marką i skuteczne konkurowanie z lokalnymi, silnie osadzonymi w tamtejszej gospodarce brandami. Po kilku latach doświadczeń z tym modelem rozwoju biznesu podjęliśmy decyzję o bardziej ekspansywnym wejściu na stabilne i dojrzałe rynki Europy Zachodniej. W tym przypadku poprzez akwizycje.