Wzrost inwestycji to jeden z motorów, który pozwoli wyjść z kryzysu po pandemii. Jaka powinna być rola instytucji finansowych we wspieraniu przedsiębiorców, a jaka rola państwa – zastanawiali się uczestnicy debaty z cyklu „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”.

Jaka jest płynność finansowa firm?

Paweł Dobrowolski: