Uważna analiza zmian, przez które przechodził światowy rynek w ostatnich dziesięcioleciach, dowodzi, że jednym z trendów pozytywnie wpływających na rozwój samych firm, a także gospodarek, są transakcje w sektorze M&A. Aby jednak łączenie firm mogło odbywać się efektywnie, niezbędne są rozwiązania zachęcające do realizowania tego typu procesów oraz świadomość korzyści, jakie mogą one przynieść w dłuższej perspektywie.
Przez wiele lat w Europie dominowało neutralne podejście do transakcji M&A – zwłaszcza na rynku wspólnotowym. Wynikało to z jednej strony ze zrozumienia mechanizmu ekspansji i wzrostu dużych firm jako czynnika naturalnego w gospodarce rynkowej, z drugiej zaś – obawy przed nadmierną koncentracją jako potencjalnym zagrożeniem quasi-monopolem. Dodatkowo, w latach 90. i pierwszej dekadzie XXI w. dominacja ekonomiczna i technologiczna firm z Europy pozwalała im na ekspansję zarówno w Europie Wschodniej, jak i Azji.
W 2017 r. na światowym rynku fuzji i przejęć zostało zrealizowanych 49 612 transakcji, których łączna wartość opiewała na 3,1 bln dol. W ubiegłym roku kwota ta osiągnęła 3,5 bln dol.