Wydawałoby się, że superszybkie transmisje, w tym technologia 5G, nie mają nic wspólnego z hasłem VII edycji projektu „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” – „Przedsiębiorca – podatnik, pracodawca, partner”. Ale tylko pozornie.
W przyszłym roku rząd ma rozpisać aukcję na zakup częstotliwości przez operatorów dla tych transmisji. Dlatego w niedługim czasie będziemy musieli się zmierzyć z jedną z niewątpliwie największych rewolucji w świecie komunikacji międzyludzkiej, technologicznej i wymiany danych. Technologia ta będzie olbrzymim narzędziem informatycznym tak dla przedsiębiorców, obywateli, jak i dla rządu. Będzie też determinować relacje online podatników, pracodawców, partnerów.
Jakie są oczekiwania wobec tej technologii? Jakie możliwości, a jakie zagrożenia ze sobą niesie? I wreszcie, czy daje ona realną szansę podniesienia poziomu przedsiębiorczości w polskich firmach i włączenia ich do globalnego rynku? Kluczowe będzie tu ustawodawstwo i regulacje lokalne, określające zasady, ramy i harmonogramy wdrożeń tej technologii do aplikacji e-Państwo, e-Urzęd, SmartCity itp. Nie stać nas na bylejakość wdrożeń aplikacji informatycznych w relacjach państwo – biznes – obywatel, samorządy – biznes – obywatel.