Eksperci World Economic Forum oszacowali niedawno, że 65 proc. obecnych dzieci w wieku szkolnym będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie powstały.
Automatyzacja i robotyzacja zlikwiduje wiele tradycyjnych miejsc pracy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat bada rynek pracy w Polsce. Analizy ekspertów agencji poskutkowały uruchomieniem inicjatyw, które mają pomóc przedsiębiorcom sprostać zarówno wyzwaniom związanym z wdrażaniem innowacji, jak i stworzyć modele kształcenia uczniów dla rynku pracy przyszłości.
Problemem nie są papiery, lecz brak kadr