Opisał go po raz pierwszy Richard Thaler (Uniwersytet Chicagowski), laureat ekonomicznego Nobla w 2017 r., i jego współpracownik Cass Sunstein (Uniwersytet Harvarda). Pomimo wzrostu popularności idea impulsu jest jednak wciąż kwestionowana. W ostatnim czasie, w związku z efektywniejszym pomiarem indywidualnych różnic w błędach kognitywnych oraz szybkim rozwojem technologii sztucznej inteligencji, możemy pozbyć się niektórych wątpliwości związanych z impulsem.
Hengchen Dai (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles) przeprowadziła eksperyment, którego celem było zwiększenie liczby szczepień – w tym celu wykorzystała impuls związany z silnym przekonaniem: poczuciem własności. Efekt własności jest w dużym stopniu powiązany z efektem obdarowania, tłumaczącym, dlaczego ludzie mają tendencję do zatrzymywania oraz lepszego oceniania rzeczy, które należą do nich. Eksperyment zawierał się w wiadomości zapraszającej na szczepienie. Jedna grupa otrzymała komunikat, w którym występowały takie zwroty, jak „szczepionka jest już dostępna dla Ciebie” i „zgłoś się po swoją dawkę”, druga jedynie suchą informację o dostępnej szczepionce. Różnice okazały się znaczące – w grupie z wiadomością z dodatkowym impulsem częstość wizyt i szczepień wzrosła o 84 proc. (6,07 pkt proc.), zaś w grupie kontrolnej jedynie o 26 proc. (3,57 pkt proc.).