Jeśli o kimś rzeczywiście można powiedzieć, że jest posiadaczem „pięknego umysłu”, to określenie owo pasuje do Daniela Tammeta. Ten 43-letni Anglik (urodzony w 1979 r. w Londynie jako Daniel Paul Corney, Tammet to przybrane nazwisko, zapożyczone od estońskiego słowa oznaczającego „dąb/dębowy”) ma nadzwyczajne zdolności arytmetyczne i lingwistyczne. Z łatwością i bez zewnętrznego wspomagania przychodzi mu błyskawiczne wykonywanie skomplikowanych działań na liczbach, w 2004 r. publicznie - i z pamięci, naturalnie - wyrecytował liczbę π do 22514. miejsca po przecinku (zajęło mu to ponad pięć godzin i, co ciekawe, nie jest to rekord świata, lecz jedynie Europy). Tammet zna biegle 11 języków - islandzkiego nauczył się ponoć w tydzień - i pracuje od lat również nad własnym conlangiem (językiem sztucznym). Jednym z podstawowych kluczy do jego nietuzinkowego intelektu jest dar synestezji: liczby i słowa Tammet - dosłownie, nie metaforycznie - postrzega jako poddające się manipulacji mentalne byty mające określone kolory i kształty, światy matematyki i języka są więc dla niego swego rodzaju skomplikowanymi pejzażami o wysokiej rozdzielczości, pełnymi wizualnych detali.
Synestezja i asperger