Jesteś historykiem z wykształcenia?
Tak, ze stosownym dyplomem.