Z Markiem Williamsem rozmawia Sebastian Stodolak
Bada pan antropocen, czyli…