Jak podano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/laboratoria, program „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z podanych informacji wynika, że celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts & Maths, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach „Laboratoriów Przyszłości” organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 r. w całości z góry ‒ bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
Źródłem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19