Gdzie powinny trafiać płatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze: na konto ośrodka pomocy społecznej czy na konto gminy? To pozornie proste pytanie namieszało ostatnio w pracy zarówno księgowych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i miejskich ośrodkach pomocy społecznej, jak i skarbników jednostek samorządu terytorialnego. A wszystko to za sprawą kontroli niektórych urzędów wojewódzkich (w tym mazowieckiego), w trakcie których zarzucono, że wskazane opłaty powinny być wnoszone bezpośrednio lub przelewem do urzędu gminy. W przeciwnym razie dochodzi do wydłużenia okresu przepływu środków finansowych i niedotrzymania terminu płatności za zrealizowane usługi. A za to, po wcześniejszych zaleceniach kontrolnych, gdy nie zostaną wdrożone, wojewoda może wymierzyć w drodze decyzji karę pieniężną od 500 zł do 12 000 zł.
Przepis (nie)doskonały