Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) słusznie odmówił rejestracji unijnego znaku towarowego z użyciem imienia i nazwiska Pabla Escobara. Byłoby to sprzeczne z porządkiem publicznym i z dobrymi obyczajami, gdyż postać zmarłego Kolumbijczyka jednoznacznie kojarzy się z narkoterroryzmem – uznał Sąd UE.

We wrześniu 2021 r. spółka Escobar Inc z Portoryko zgłosiła w EUIPO wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego dla oznaczenia słownego Pablo Escobar dla wielu różnych produktów. Odmówiono jej ze względu na jednoznaczne skojarzenia z narkobiznesem, jakie niesie ze sobą to nazwisko. W swej ocenie EUIPO oparł się na sposobie postrzegania właściwym dla odbiorców hiszpańskich, ponieważ ze względu na powiązania między Hiszpanią a Kolumbią odbiorcy ci najlepiej znają historię Pabla Escobara.

Spółka zaskarżyła decyzję do Sądu UE. Zwróciła uwagę m.in. na to, że pojęcia porządku publicznego i dobrych obyczajów nie zostały nigdzie zdefiniowane, a EUIPO niesłusznie uznał, że rejestracja znaku z imieniem i nazwiskiem Pabla Escobara narusza wynikające z nich reguły. Tym bardziej że Kolumbijczyk nigdy nie przyznał się do winy, więc należało zastosować zasadę domniemania niewinności. Wielu osobom nazwisko Escobara kojarzy się zaś z dobroczynnością.

Sąd UE nie zgodził się z tą argumentacją.

„Izba Odwoławcza (EUIPO – red.) słusznie uznała, że osoby właściwego kręgu odbiorców w Hiszpanii kojarzą nazwisko Pablo Escobara z handlem narkotykami i narkoterroryzmem, a także z przestępstwami i cierpieniami z nich wynikającymi, a nie z jego ewentualnymi dobrymi uczynkami na rzecz ubogich w Kolumbii, i w związku z tym postrzegałaby zgłoszony znak towarowy, odpowiadający tej nazwie, jako sprzeczny z podstawowymi wartościami i normami moralnymi panującymi w społeczeństwie hiszpańskim” – napisano w uzasadnieniu wyroku.

Sąd dodał, że nie zostało też naruszone przysługujące Escobarowi prawo podstawowe wynikające z zasady domniemania niewinności, ponieważ nawet jeśli nigdy nie został on skazany w postępowaniu karnym, jest on publicznie postrzegany w Hiszpanii jako symbol przestępczości zorganizowanej, odpowiedzialnej za liczne zbrodnie.©℗

orzecznictwo