Do 6 maja Ministerstwo Cyfryzacji zbiera opinie na temat założeń nowego konkursu na dofinansowanie projektów budowy sieci internetu szerokopasmowego na obszarach białych plam – w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Objęte wsparciem białe plamy to obszary, na których nie ma dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s i jego zapewnienie nie jest planowane.

W porównaniu z poprzednimi naborami wniosków o pieniądze z KPO na budowę sieci na takich terenach resort proponuje kilka zmian. Do głównych należy wymaganie wadium od wnioskodawców, którzy składają wnioski na co najmniej trzech obszarach konkursowych lub odstąpili od zawarcia umowy o dofinansowanie albo rozwiązali zawartą umowę po wcześniejszym konkursie w ramach KPO lub FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – drugie źródło środków na szybki internet). Do wycofania się firm telekomunikacyjnych z planowanych inwestycji doszło bowiem w ostatnich miesiącach już kilkukrotnie.

Ułatwieniem dla inwestorów powinno być zmniejszenie obszarów konkursowych do granic jednego powiatu. Ponadto przedsiębiorca korzystający z dofinansowania na budowę sieci nie będzie musiał zapewnić dostępu do szybkiego internetu wszystkim punktom adresowym na terenie swojej inwestycji. Ten próg ministerstwo chce obniżyć do 80 proc. gospodarstw domowych na danym obszarze.

Konkurs na środki z KPO ma być ogłoszony w maju.©℗