Platformy internetowe, które nie będą przestrzegały przepisów unijnego rozporządzenia o przejrzystości i targetowaniu reklamy politycznej, zapłacą kary do wysokości 6 proc. rocznych przychodów.

Wypracowany w trilogu tekst regulacji został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej. Ponieważ na sesji plenarnej 27 lutego zaakceptował go już Parlament Europejski, pozostała już tylko publikacja rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE. Przepisy mające na celu przeciwdziałanie manipulacjom informacjami i obcej ingerencji w wybory wejdą w życie 20 dni po publikacji. Definicje i rozwiązania dotyczące braku dyskryminacji w transgranicznej reklamie politycznej – m.in. świadczonej na rzecz europejskich partii politycznych i grup politycznych – będą obowiązywać od razu, natomiast większość przepisów rozporządzenia zacznie obowiązywać 18 miesięcy później – czyli jesienią 2025 r.

Reklamą polityczną jest przygotowywanie, zamieszczanie, promowanie, publikacja, dostarczanie lub rozpowszechnianie komunikatów przez podmioty polityczne. Są to także komunikaty, które mogą i w założeniu mają mieć wpływ na wynik wyborów lub referendum. Nowa regulacja ułatwi obywatelom ich rozpoznawanie i zrozumienie, kto za nimi stoi – dzięki czemu będą mogli dokonywać w głosowaniach świadomych wyborów. Platformy będą musiały wyraźnie oznaczać reklamy polityczne oraz podawać kluczowe informacje na ich temat: m.in. o sponsorze, wyborach lub referendum, z którymi są powiązane, zapłaconych kwotach oraz zastosowanych technikach targetowania – tj. kierowania reklam do wybranych grup odbiorców.

Dane osobowe można będzie wykorzystać do targetowania reklam politycznych w sieci wyłącznie za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą. Do profilowania nie będzie wolno stosować szczególnych kategorii danych osobowych (np. pochodzenie etniczne, religia, orientacja seksualna) ani danych osób nieletnich.

Aby zapobiec ingerencji zagranicznej, na trzy miesiące przed wyborami lub referendum ma obowiązywać zakaz świadczenia usług reklamowych na rzecz sponsorów z krajów spoza Unii. Nowe przepisy nie będą dotyczyły materiałów podlegających odpowiedzialności redakcyjnej ani opinii wyrażanych we własnym imieniu.©℗