Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia, które nowelizuje przepisy dotyczące europejskiej tożsamości cyfrowej (eIDAS). Regulacja pozwoli obywatelom Unii Europejskiej i przedsiębiorstwom na identyfikację oraz uwierzytelnianie się w internecie we wszystkich państwach członkowskich.

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie dla użytkowników europejskiego portfela cyfrowego (eID) bezpłatnych kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Będą one miały taką samą moc prawną jak podpis odręczny. Przepisy zapewniają także interakcję między portfelami różnych użytkowników.

Korzystanie z eID będzie dobrowolne. W regulacji zapewniono, aby osoby, które się na to nie zdecydują, nie były dyskryminowane. Za pomocą cyfrowego portfela będzie można w dowolnym kraju Unii np. złożyć wniosek o wydanie aktu urodzenia, zgłosić zmianę adresu czy otworzyć rachunek bankowy. Na podstawie europejskiej tożsamości cyfrowej wynajmiemy samochód, zameldujemy się w hotelu lub złożymy deklarację podatkową. Unijna wersja mObywatela będzie mogła służyć jako mobilne prawo jazdy, przyda się też przy korzystaniu z usług e-zdrowia.

Europosłowie wprowadzili do projektu obowiązek tworzenia cyfrowych tożsamości na podstawie oprogramowania open source, co ma stanowić zachętę do przejrzystości i innowacji w tej dziedzinie oraz zwiększyć bezpieczeństwo.

Przyjęte przez PE poprawki gwarantują również, że użytkownicy cyfrowych portfeli będą mogli sprawować kontrolę nad swoimi danymi osobowymi za pośrednictwem panelu prywatności. Zgodnie z RODO będą mogli m.in. zażądać usunięcia swoich danych.

– Przepisy te mają na celu wzmocnienie pozycji obywateli poprzez zapewnienie im pełnej kontroli nad wykorzystywaniem i udostępnianiem ich danych – podkreśla sprawozdawczyni projektu, europosłanka Romana Jerković.

Europarlament przyjął projekt rozporządzenia większością 335 głosów, przy 190 głosach przeciw i 31 wstrzymujących się. Porozumienie polityczne z Radą UE w tej sprawie zawarto w ubiegłym roku. Aby regulacja stała się obowiązującym prawem, musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzona przez Radę. Wejdzie w życie 20. dnia po publikacji.©℗