Do Sejmu trafiła petycja przeniesienia Narodowego Dnia Niepodległości z 11 listopada na 7 października. Dlaczego 11 listopada ma przestać być dniem wolnym od pracy? I dlaczego 7 października może być właściwszym dniem na takie świętowanie?

O tym, czy Narodowy Dzień Niepodległości zmieni swoją datę zadecydują w najbliższym czasie posłowie. Propozycja zmiany jest jednak obywatelska i została wniesiona w ramach petycji przez Remigiusza Grabca.

Dzień wolny od pracy 7 października

Zdaniem Remigiusza Grabca to 7 października, a nie 11 listopada jest datą, do której można przypisać obchody Narodowego Dnia Niepodległości. Dlaczego?

"Zgodnie z ogólnoświatowym zwyczajem, data święta niepodległości danego państwa jest rocznicą wydania przez władze narodową dokumentu zwanego deklaracją niepodległości. W przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki jest to dzień 4 lipca. W przypadku Polski – dzień 7 października. W tym bowiem dniu, w 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego proklamowaną Polskę Zjednoczoną i Niepodległą" – pisze w uzasadnieniu petycji jej autor.

11 listopada przestanie być dniem wolnym od pracy?

Dlaczego w kalendarzu historycznym jesieni 1918 roku 11 listopada jest datą mniej właściwą do świętowania Narodowego Dnia Niepodległości? Bo, jak pisze autor petycji, 11 listopada 1918 roku nie wydarzyło się nic decydującego dla odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu zwierzchnią władze wojskową i powołała na stanowisko Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich, ale nie było to zdaniem autora petycji aż tak wielkie wydarzenie.

"Nie było to wydarzenie decydujące ani o utworzeniu sił zbrojnych, których dobrze wyszkolony i wyposażony trzon uprzednio już istniał, ani o rozpoczęciu dowodzenia tymi siłami, gdyż system dowodzenia funkcjonował nieprzerwanie od 1917 r.".

Z tych powodów, zdaniem autora petycji, 11 listopada nie powinien być dniem wolnym od pracy, ale nadal może pozostać świętem. Byłoby to jednak nowe święto.

Nowe święto 11 listopada

W opinii Remigiusza Grabca 11 listopada warto ustanowić Narodowy Dzień Pamięci Józefa Piłsudskiego. W ten sposób zmiana daty obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla środowisk piłsudczykowskich mniej dotkliwa.

Co ważne, Narodowy Dzień Pamięci Józefa Piłsudskiego nie byłby dniem wolnym od pracy.