Urlop od siły wyższej wszedł w życie w kwietniu 2023 roku. Co ważne, jest to urlop, który nie podlega przeniesieniu na kolejny rok, a niewykorzystany przepada. Na szczęście jednak, wraz z nowym rokiem kalendarzowym wolne znów jest dostępne do wykorzystania – także dla tych, którzy z niego skorzystali w roku ubiegłym. Jakie są zasady wzięcia urlopu od siły wyższej?

Urlop od siły wyższej to dodatkowe dwa dni lub 16 godzin wolnego dla osób pracujących na pełnym etacie, dostępne ponad wymiar urlopu wypoczynkowego. Urlop ten jest płatny, ale tylko w wysokości połowy wynagrodzenia.

Kiedy można wziąć urlop od siły wyższej?

Jak mówi art. 1481 § 1 Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli natychmiastowa obecność pracownika jest niezbędna.

Przyjmuje się, że siłą wyższą jest zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, niezależne od woli pracownika i takie, któremu nie można było zapobiec. Może to być np. wypadek (swój lub w rodzinie); choroba bliskiej osoby, która wymaga obecności pracownika; czy awaria w mieszkaniu pracownika.

Urlop od siły wyższej – co jeszcze warto wiedzieć?

Należy pamiętać, że urlop od siły wyższej nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy o dzieło.

Ponieważ urlop od siły wyższej jest wolnym na nagłe sytuacje, a więc jest urlopem, którego nie da się przewidzieć, ze zrozumiałych powodów nie trzeba zgłaszać go z wyprzedzeniem. Kodeks pracy nie wprowadza również wymogów co do formy składania o niego wniosku. Jeśli tym, co pracownik może zrobić w danym momencie, jest wysłanie sms-a do pracodawcy, uznaje się to za formę wystarczającą.