Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy będą musieli pobierać opłaty od użytkowników końcowych plastikowych kubków oraz pojemników, m.in. na jedzenie sprzedawane na wynos albo nieprzeznaczone do dalszej obróbki termicznej.

Na razie wciąż jednak nie są znane ostateczne stawki tych opłat. Choć projekt stosownego rozporządzenia widnieje na stronie Rządowego Centrum Legislacji od połowy lipca br., to wciąż nie został podpisany. Zapytane przez DGP Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zapewnia jednak, że rozporządzenie zostanie wydane do końca grudnia, a nowe obowiązki zaczną obowiązywać – zgodnie z planem – od Nowego Roku.

Ogłoszenie stawek opłaty przez resort klimatu jest konieczne, aby wymogi nałożone na sprzedawców, hurtowników i dystrybutorów przez kwietniową nowelizację ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 877) mogły być realizowane. Sami przedsiębiorcy z jednej strony wyrażają zaniepokojenie brakiem działań MKiŚ, z drugiej strony liczą na to, że opieszałość resortu może oznaczać dla nich przesunięcie terminu wdrożenia nowych obowiązków. Jak wynika z odpowiedzi resortu, są to jednak płonne nadzieje.

W praktyce nową opłatę pokryje konsument. Przykładowo, kupując kawę na wynos w kubku zawierającym sztuczne tworzywa, będzie musiał dopłacić 20 gr. W przypadku opakowań na jedzenie zamawiane z restauracji dopłaci 25 gr. Dyskusyjny pozostaje natomiast obowiązek pobierania opłat od opakowań na produkty jednoporcjowe, przeznaczone do bezpośredniego spożycia bez dalszej obróbki termicznej. Producenci nie są pewni, czy np. płatki śniadaniowe podlegają nowej opłacie. Ich wątpliwości rozwiewają wydawane przez marszałków województw indywidualne interpretacje. Problem w tym, że taka praktyka może zrodzić rozbieżności pomiędzy sytuacją przedsiębiorców produkujących dokładnie to samo, ale z siedzibą w różnych województwach. Doktor Sergiusz Urban, radca prawny kierujący zespołem ochrony środowiska w kancelarii WKB Lawyers, w rozmowie z DGP wskazywał, że MKiŚ powinno zaproponować spójną dla całego kraju wykładnię przepisów, zamiast niejako delegować ten obowiązek na poszczególne urzędy marszałkowskie.©℗

20 gr wyniesie opłata za kubki jednorazowe

25 gr wyniesie opłata za pojemniki na żywność