Jest już projekt umowy koalicyjnej. Całość kilkustronicowego dokumentu to m.in. 24 punkty, w których koalicjanci doszli do porozumienia oraz kilkanaście rozbieżności. Wśród uzgodnionych spraw są te dotyczące oddłużania szpitali, podwyżek dla sfery budżetowej, środków z KPO czy wymiaru sprawiedliwości. Do tej pory nie wiadomo, na co realnie mogą liczyć przedsiębiorcy. A co im wcześniej obiecano?

W umowie koalicyjnej ma pojawić się stanowcza deklaracja dotycząca funduszy europejskich. Opozycja zapowiada także powrót do europejskich standardów w zakresie przestrzegania prawa - co stanowi ważny aspekt dla wielu firm w Polsce.

Większość przedsiębiorców podkreśla, że obecne prawo nie sprzyja rozwojowi biznesu. Wymaga gruntownej rewizji oraz większej przejrzystości. Ciągłe zmiany legislacyjne i niestabilność prawa utrudniają tworzenie długoterminowych strategii i inwestycji w rozwój. Przedsiębiorcy zauważają, że prawo jest nieprecyzyjne, co umożliwia urzędnikom szeroką interpretację, często na niekorzyść polskich przedsiębiorstw.

Pakiet dla przedsiębiorców od KO

KO podczas kampanii wyborczej obiecywała stworzenie specjalnego pakietu dla przedsiębiorców. W ramach propozycji ZUS przejmie odpowiedzialność za wypłatę zasiłków lekarskich już od pierwszego dnia choroby. Pakiet przewiduje również powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Dodatkowo, obiecano wprowadzenie urlopu dla przedsiębiorców, czyli miesiąca bez składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia urlopowego w wysokości połowy minimalnej płacy.

Donald Tusk przed wyborami deklarował, że decyzja o długości "urlopu" dla przedsiębiorców (trzymiesięczny, a w wyjątkowych sytuacjach półroczny) zostanie podjęta po przeanalizowaniu stanu finansów państwa, ze względu na potencjalne wpływy na budżet ZUS. Co jeszcze?

Tusk przed wyborami zapowiedział zniesienie zakazu handlu w niedziele. - „Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.”

Według KO, przedsiębiorcy mieliby zapłacić podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT). Ma być też powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej i koniec z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.

Liderzy KO zapowiadali też pomoc dla mikro przedsiębiorców, poprzez obniżenie kosztów działalności.

Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika miałby płacić ZUS.

Ugrupowanie chciało też ograniczyć czas kontroli mikro przedsiębiorców do 6 dni w skali roku oraz obniżyć VAT dla sektora „beauty” do 8 proc.

Trzecia Droga dla przedsiębiorców. Co ze składkami i podatkami?

Ugrupowanie obiecywało stabilność podatkową i wsparcie dla firm. Planowało regulację składki zdrowotnej i wprowadzenie dobrowolnego ZUS. Zaś dla branży transportowej przewidywało dopłaty do wymiany taboru na elektryczny i wsparcie z Funduszu Pracy. Trzecia Droga zapewniała o braku podwyżek podatków i o wprowadzeniu zmian podatkowych do czerwca danego roku.

Liderzy chcieli też uprościć system podatkowy, ograniczyć kontrole i wprowadzić płatność VAT od zapłaconej faktury. Proponowali też wakacje od składek ZUS dla firm w kryzysie.

Warto nadmienić, że w zakresie urlopu dla przedsiębiorców - Trzecia Droga chciała miesiąca przerwy, ale tylko dla przedsiębiorców w "trudnej sytuacji".

Ponadto:

  • VAT od opłaconej faktury. Podatek dopiero, gdy dłużnik ureguluje należność za wystawioną fakturę, nie w momencie jej wystawienia.
  • zasiłek chorobowy od pierwszego dnia
  • domniemanie niewinności podatnika
  • prawdziwa składka zamiast podatku stała składka zdrowotną zamiast daniny zależnej od zarobków.

Co dla przedsiębiorców oferowała Lewica?

Lewica postulowała, by w przetargach publicznych priorytet mieli lokalni producenci. W ramach uczciwego systemu podatkowego planował obniżenie stawki VAT oraz wprowadzenie dwóch nowych ustaw dla podatników PIT i CIT, które mają uporządkować przepisy dotyczące podatku dochodowego.

Ponadto w programie znalazła się obietnica poprawy opłacalności produkcji rolnej, ochrony rolników i przetwórców poprzez ustalony 30-dniowy termin płatności przez sieci handlowe, bezpłatne ubezpieczenie oraz dostosowanie dopłat do poziomów europejskich.

Co jeszcze? Zniesienie ryczałtowego ZUS poprzez likwidację limitu dla proporcjonalnej składki. Przedsiębiorcy mogliby dobrowolnie wybrać rozliczanie proporcjonalne do przychodu - tak jak w małym ZUS-ie lub według starych zasad. Według Lewicy skorzystają na tym zwłaszcza mali przedsiębiorcy.

Ugrupowanie zapewniało, że firmy rozliczane będą tylko przez internet. Wstępna kontrola urzędu skarbowego będzie przeprowadzana online. Dopiero w przypadku wykrycia problemów drugi etap kontroli byłby w siedzibie kontrolowanego. Natomiast interpretacje podatkowe miały by być jednolite dla całego kraju.

Konfederacja. Program dla przedsiębiorców

Konfederacja z kolei skupiała się na zmianach w ustawie o podatku PIT, dążąc do podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenia 12-procentowego podatku liniowego. Propagowała także wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców oraz likwidację 15 podatków, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku cukrowego oraz opłaty uzdrowiskowej.

Co dla przedsiębiorców deklarowało Prawo i Sprawiedliwość?

PIS deklarowało utworzenie stanowiska Rzecznika dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, obniżenie podatku CIT,wdrożenie tarcz antykryzysowych, a od 2024 roku możliwość skorzystania z gotowego rozliczenia podatkowego przygotowanego przez urząd skarbowy. Planowano także modernizację Krajowego Rejestru Sądowego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, oraz proces składania wniosków do KRS elektronicznie, bez konieczności udziału notariusza.