Rada Unii Europejskiej zaakceptowała nowe przepisy dotyczące umów o usługi finansowe zawieranych na odległość. Zmiany w dyrektywie 2011/83 o prawach konsumentów zwiększają ochronę klientów usług finansowych oferowanych w internecie, przez telefon lub w innych formach sprzedaży zdalnej.

Nowe regulacje przewidują m.in., że jeżeli przedsiębiorca korzysta z narzędzi internetowych – np. chatbotów – to konsument będzie mógł się zwrócić o interwencję człowieka, aby lepiej zrozumieć wpływ umowy na swoją sytuację finansową.

Ułatwione będzie również odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Ma temu służyć łatwa do znalezienia funkcja na interfejsie usługodawcy – pozwalająca to zrobić jednym kliknięciem. Będzie ona także służyła jako przypomnienie tego prawa i gwarantowała, że odstąpienie od umowy nie będzie dla konsumenta trudniejsze niż jej zawarcie. Zwiększą się także obowiązki informacyjne firm oferujących zawieranie umów finansowych online – przy czym dane trzeba będzie przekazywać w odpowiednio czytelnej formie.

Ponadto zmieniona dyrektywa wprowadza dodatkową ochronę konsumentów przed zwodniczymi interfejsami (dark patterns), tj. wybiegami przedsiębiorców, które mają skłonić użytkownika do podejmowania nieplanowanych działań – np. do zakupu produktów, których nie szukał. Po tym, gdy akt wejdzie w życie, państwa członkowskie będą musiały podjąć działania, aby ograniczyć tego rodzaju techniki sprzedaży.

Ponieważ na początku października zmiany w dyrektywie przegłosował już Parlament Europejski – oznacza to, że nowelizacja została przyjęta i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od tego czasu państwa członkowskie będą miały dwa lata na implementację regulacji.

Oprócz uzupełnienia dyrektywy o prawach konsumentów o rozdział dotyczący sprzedaży usług finansowych na odległość nowa regulacja uchyli dotychczasową dyrektywę w tej sprawie (2002/65).©℗