Agnieszka Dziewicka i Jacek Zalejski - Senior Family Officerzy z Banku Pekao S.A. w rozmowie o pierwszym bankowym Family Office.

Mówią m.in. o wyzwaniach jakie niesie ze sobą sukcesja, o tym jak ważna jest świadomość osób będących w tym procesie oraz komunikacja w rodzinie. Co decyduje o tym, że sukcesja kończy się powodzeniem? Jaką rolę w tym procesie ma spełniać senior Family Officer?