Europejska tożsamość cyfrowa umożliwi mieszkańcom Unii Europejskiej uwierzytelnianie się online we wszystkich państwach członkowskich.

W czwartek europosłowie opowiedzieli się za dalszymi pracami nad unijnym „portfelem” elektronicznych dokumentów (eID) stosunkiem 418 głosów za wobec 103 przeciw przy 24 wstrzymujących się. Teraz prace nad europejską tożsamością cyfrową wchodzą w etap trilogu, czyli negocjacji między parlamentem, Radą i Komisją Europejską.

– Chcemy, aby UE stała się pierwszym globalnym regionem posiadającym ramy regulacyjne zaufanej tożsamości cyfrowej – podkreśla europosłanka Romana Jerković, sprawozdawczyni projektu eID. Zapewnia, że cyfrowy portfel zagwarantuje obywatelom Unii pełną kontrolę nad własnymi danymi i swobodę decydowania, jakie informacje chcą udostępniać, komu i kiedy. – Tożsamość cyfrowa jest nie tylko atrakcyjnym dodatkiem, ale motorem obywatelskiego zaangażowania, wzmocnienia pozycji społecznej i narzędziem inkluzywnej cyfrowej Europy – dodaje.

W pracach europarlamentu nad tym projektem dużą wagę przykładano do środków wzmacniających prywatność i poziom cyberbezpieczeństwa.

Korzystanie z eID będzie dobrowolne. Uznawana we wszystkich państwach członkowskich europejska tożsamość cyfrowa będzie mogła w dowolnym kraju UE służyć np. do złożenia wniosku o wydanie aktu urodzenia, zaświadczenia lekarskiego, zgłoszenia zmiany adresu, otwarcia rachunku bankowego czy złożenia deklaracji podatkowej. Na cyfrowy portfel wynajmiemy samochód, zameldujemy się w hotelu lub złożymy wniosek o przyjęcie na studia. Z kolei podczas ubiegania się o pożyczkę bankową eID posłuży nie tylko do potwierdzenia tożsamości, lecz także do przechowywania zgromadzonych w tym celu dokumentów i bezpiecznego przesłania ich do banku. Do cyfrowego portfela zostanie dołączony podpis elektroniczny.

Dla sprawnego działania europejskiej tożsamości cyfrowej każde państwo członkowskie będzie musiało udostępnić przynajmniej jeden elektroniczny portfel dokumentów. W Polsce taką rolę może odgrywać aplikacja mObywatel, w której obecnie możemy korzystać m.in. z prawa jazdy. Znajdujący się w niej dowód zostanie zaś zrównany z tradycyjnem dokumentem tożsamości po wejściu w życie ustawy, którą uchwalił niedawno Sejm. Dowód w smartfonie będzie jednak obowiązywać tylko na terenie Polski. Natomiast wprowadzenie eID wymaga jeszcze zapewnienia interoperacyjności cyfrowych dokumentów w całej UE.

Jak informuje Komisja Europejska, transgraniczne uwierzytelnianie za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej – np. potwierdzenie swojej tożsamości w internecie bez konieczności posiadania hasła – umożliwia obecnie tylko 14 proc. dostawców kluczowych usług publicznych. ©℗