Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad PKPE Holding (dzięki czemu nabędzie pośrednio 100% akcji w PKP Energetyka), podał Urząd.

Wniosek wpłynął 11 stycznia 2023 r., sprawa jest w toku.

"Zgłaszana koncentracja będzie polegać na przejęciu przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie, wyłącznej kontroli nad PKPE Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec grudnia 2022 r. PGE podpisała z Edison Holdings przedwstępną umowę nabycia udziałów w PKPE Holding. W wykonaniu umowy PGE nabędzie pośrednio 100% akcji w PKP Energetyka. Jak wówczas informowano, zamknięcie transakcji planowane jest na 3 kwietnia 2023 r. Cena do zapłaty przez PGE została ustalona na kwotę ok. 1 913,5 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln zł i zostanie rozliczona w oparciu o mechanizm locked-box.

Reklama

PKP Energetyka to jedna z największych firm energetycznych w Polsce, która odpowiada za dystrybucję ponad 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 2,9% całej energii w Polsce. Firma zarządza i rozbudowuje infrastrukturę krytyczną dla polskiego transportu kolejowego - odpowiada za utrzymanie 21,5 tys. km linii energetycznych, posiada ponad 800 podstacji trakcyjnych, zatrudnia ponad 4 000 pracowników.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)