Wszelkie umowy sprzedaży wyrobów medycznych zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa są nieważne. Tak wynika z art. 16 ust. 4 ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974), która obowiązuje od 26 maja 2022 r. Ustawa ta nie definiuje jednak pojęcia umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Robi to ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2337 i poz. 2581), która od stycznia tego roku obowiązuje w znowelizowanej wersji – z nową, i co ważne, rozszerzoną definicją tego pojęcia. Rozszerzoną o pokazy.
– Przepisy interpretuje się zwykle rozszerzająco, na korzyść konsumenta i w tym przypadku trzeba się liczyć z tym, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie uznawać za nieważne wszelkie umowy o zakup wyrobów medycznych, zawarte zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta – mówi Dominik Jędrzejko, adwokat, partner w kancelarii Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci sp.p. A ten przepis – przypomina prawnik – został od stycznia tego roku rozbudowany.