Organ nadzorczy stwierdził, że od końca lat 90. firma w porozumieniu ze swoimi dystrybutorami na terenie Polski ustalała minimalne i sztywne ceny detaliczne produktów, m.in. myjek, urządzeń wysokociśnieniowych, odkurzaczy, mopów, zamiatarek, szczotek elektrycznych, froterek czy urządzeń do czyszczenia wykładzin.
Do 2005 r. przedsiębiorca narzucał swoim sieciom sprzedaży ceny produktów zarówno w sprzedaży stacjonarnej, jak i w internecie. Po 2005 r. zmowa dotyczyła głównie cen w sklepach internetowych. Zgodnie z pisemnymi umowami dystrybutorzy mieli prawo kształtować ceny produktów tylko na warunkach ustalanych przez firmę Kärcher.