Ma ono na celu uzupełnienie ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974), która z kolei stanowi implementację unijnego rozporządzenia nr 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR).
Zgodnie z wcześniejszą wersją rozporządzenia ministra zdrowia producenci wyrobów, dla których nie zidentyfikowano przeciwskazań do ich używania, mieli zawierać w reklamie informację: „To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą”.