Wprawdzie na mocy tej nowelizacji w kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.) od października 2022 r. formalnie pojawiły się przepisy regulujące funkcjonowanie grupy spółek (potocznie nazywanej holdingiem), to jednak nie wprowadziły one obowiązku dla spółek powiązanych do uczestnictwa w grupie. A zatem sytuacja opisana w pytaniu jest prawnie dopuszczalna.
Jeśli wspomniane spółki zdecydują się na utworzenie grupy spółek, to do zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki zależnej będzie należeć podjęcie uchwały w tej sprawie większością trzech czwartych głosów. Obie spółki mają ujawnić uczestnictwo w grupie spółek w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.