Klauzule waloryzacyjne w umowach deweloperskich nie są zabronione, choć stosunkowo rzadko spotykane. W czasach stabilnych cen nikt sobie nimi głowy nie zawracał. Jeśli już, to wpisywano do umowy możliwość waloryzacji spowodowaną zmianą powierzchni mieszkania czy stawki VAT.
Sytuacja na rynku jednak się zmieniła. Prezes UOKiK obawia się, że obecne warunki ekonomiczne, a w szczególności wysoka inflacja mogą skłaniać przedsiębiorców do podejmowania działań mogących negatywnie oddziaływać finansowo na konsumentów. Dlatego też poinformował, że ramach postępowania wyjaśniającego sprowadzi 87 przedsiębiorców. Tyle firm otrzymało wezwania do przekazania informacji i dokumentów. W jednej sprawie UOKiK rozpoczął już postępowanie wyjaśniające.