Urząd Ochrony Danych Osobowych zatwierdził pierwszy kodeks postępowania RODO, opracowany przez Porozumienie Zielonogórskie i JAMANO. Dotyczy on przetwarzania danych osobowych w małych placówkach medycznych. Dlaczego musieliśmy czekać na to aż cztery lata?
To pytanie, którego adresatem powinien być UODO, prowadzący postępowania w sprawie zatwierdzenia kodeksów postępowania. Warto tu jednak wspomnieć o dwóch istotnych tematach dotyczących podmiotu monitorującego, mających istotny wpływ na wydłużenie prac. Mówiąc w skrócie: nie wystarczy, że dana placówka medyczna deklaruje, iż będzie przestrzegać kodeksu RODO - ktoś musi to jeszcze sprawdzać. Tym kimś jest tzw. podmiot monitorujący.