W założeniu twórców e-doręczenia mają zrewolucjonizować komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi (m.in. sądami i urzędami) a innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi (w tym przedsiębiorcami wpisanymi do KRS). Dążąc do realizacji tego założenia, ustawodawca ustawą z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która weszła w życie 5 października 2021 r., wprowadził nowy model doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) oraz uzupełniającej ją publicznej usługi hybrydowej (PUH).

Terminy dla przedsiębiorców wpisanych do KRS