Santander jest pierwszym bankiem, któremu prezes UOKiK postawił zarzuty za występujące problemy z rozliczaniem kosztów wcześniej spłaconego kredytu hipotecznego. W maju br. urząd informował o wszczęciu 17 postępowań wyjaśniających wobec instytucji finansowych, w związku z sygnałami od klientów o tego typu praktykach.
Szef organu nadzorczego przypomniał wczoraj, że jeśli klient decyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu, to bank powinien mu zwrócić proporcjonalnie pobrane opłaty stanowiące całkowity koszt kredytu, niezależnie od tego, kiedy zostały poniesione. Rozliczeniu podlegają pobrane przez bank m.in. prowizje, koszty pośrednictwa czy przygotowania umowy.