Sprawa dotyczyła usunięcia nieprawidłowości, jakich miał dopuścić się przedsiębiorca prowadzący w miejscowości J. na Pomorzu Zachodnim spory ośrodek typu spa wraz z bazą noclegową i gastronomiczną. W logo kompleksu znajdowały się – prócz nazwy – także cztery gwiazdki, sugerujące wysoki standard oferowanych usług.
Problem polegał na tym, że usługi typowe dla branży hotelarskiej były świadczone bez wymaganego przez art. 39 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zgłoszenia do właściwego urzędu marszałkowskiego i uzyskania od marszałka województwa decyzji w sprawie zaszeregowania hotelu do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Innymi słowy, kompleks noclegowy i spa, jaki był prowadzony przez przedsiębiorcę, nie mógł być nazywany hotelem i nie miał przypisanej kategorii oznaczonej czterema gwiazdkami. To wytknęła inspekcja handlowa po kontroli, wydając także zarządzenie pokontrolne, zgodnie z którym właściciel kompleksu spa powinien zaprzestać używania na stronie internetowej określenia „hotel” oraz usunąć z oznaczenia i logo firmowego wspomniane cztery gwiazdki.