Wyrok jest ważny dla branży hotelarskiej, gdyż blokuje możliwość żądania od niej dodatkowych opłat bezpośrednio na rzecz nadawców. I tak musi ona je odprowadzać do organizacji zbiorowego zarządzania, jeśli ma zainstalowane telewizory. Niemiecka stacja RTL chciała dodatkowo, aby w przypadku rozprowadzania sygnału satelitarnego hotele były traktowane na tych samych zasadach co operatorzy telewizji kablowych. To zaś nakładałoby na nich dodatkowe obowiązki i opłaty.
Rozstrzygnięty przez TSUE wniosek prejudycjalny związany jest z procesem toczącym się przed portugalskimi sądami. Wytoczyła go wspomniana stacja RTL, której sygnał – za pośrednictwem satelity – trafia również do Portugalii. RTL w wielu krajach UE zawarła umowy licencyjne nie tylko z operatorami telewizyjnymi, lecz także z hotelami. Jedna z największych grup hotelarskich w Portugalii, Grupo Pestana oraz jej spółka zależna, Salvor, odmówiły jednak podpisania takiej umowy, choć również udostępniają gościom sygnał telewizji satelitarnej. Niemiecka stacja wniosła pozew o stwierdzenie, że odbiór i retransmisja jej programów w pokojach hotelowych stanowią czynność publicznego udostępniania programów, a zatem jako takie podlegają obowiązkowi uzyskania uprzedniego zezwolenia RTL.