W sytuacji opisanej w pytaniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie jednego pozwolenia wodnoprawnego. Powinien uiścić za to jedną opłatę, której wysokość zgodnie z obwieszczeniem ministra infrastruktury z 29 września 2021 r. wynosi obecnie 237,87 zł.

Kiedy opłatę się mnoży