Już nie operatorzy, ale państwo będzie wyrównywać Poczcie Polskiej straty na usługach powszechnych – wynika z projektu nowelizacji ustawy – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.), którą wczoraj przyjął rząd.

Operator wyznaczony, którym co najmniej do 2025 r. będzie Poczta Polska, ma obowiązek świadczenia pocztowych usług powszechnych. To dzięki temu listy docierają nawet do najodleglejszych zakątków kraju. Regulowane ceny za te usługi nie pokrywają ich kosztów, stąd też przewidziano dopłaty. Udział w nich ponoszą wszyscy operatorzy, których roczny przychód przekracza 1 mln zł, a brakującą kwotę dopłaca państwo. Problem w tym, że największym operatorem jest Poczta Polska, co sprawia, że największą część rekompensaty de facto wypłaca ona sama sobie.
Ważne Nowelizacja jest też okazją, aby dostosować rynek pocztowy i kurierski do gospodarki cyfrowej, a przede wszystkim działalności e-commerce. Stąd propozycja zmiany definicji przesyłki kurierskiej, tak aby uwzględniała ona również obsługę za pomocą paczkomatów
„Konstrukcja tego mechanizmu włączająca do udziału w dopłatach operatora wyznaczonego, w obecnych warunkach rynkowych (...), powodowała, że operator wyznaczony, mający być beneficjentem mechanizmu, był zarazem niemal wyłącznym jego fundatorem” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu zmian. Zgodnie z nim operatorzy pocztowi, a więc również sama Poczta Polska, mają zostać zwolnieni z obowiązku rekompensowania strat na usłudze powszechnej. Dopłacać będzie samo państwo. Na 2023 r. przewidziano na tę kwotę 697 mln zł.
Nowelizacja jest też okazją, aby dostosować rynek pocztowy i kurierski do gospodarki cyfrowej, a przede wszystkim działalności e-commerce. Stąd propozycja zmiany definicji przesyłki kurierskiej, tak aby uwzględniała ona również obsługę za pomocą paczkomatów. Wydruk potwierdzenia nadania pobrany samodzielnie z systemu teleinformatycznego operatora wyznaczonego ma mieć moc dokumentu urzędowego, zostanie też wprowadzona elektroniczna forma udzielania pełnomocnictwa pocztowego.
Projekt przewiduje też zwiększenie uprawnień odbiorców w procesie doręczeń (m.in. usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą – np. w ramach przekierowania przesyłki).
Etap legislacyjny
Projekt zostanie skierowany do Sejmu