Nowela ustawy sankcyjnej - czyli ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - i ustawy o KAS ma pozwolić na utrzymanie miejsc pracy i ciągłości usług świadczonych przez objęte sankcjami podmioty przy jednoczesnym uniemożliwieniu im finansowania działań reżimów Rosji i Białorusi.

Prezydent Duda nowelizację podpisał w poniedziałek. 5 sierpnia Sejm przyjął część poprawek, które zaproponował do niej Senat.

Tzw. ustawa sankcyjna umożliwiła objęcie sankcjami osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście MSWiA. Na liście zamieszczani są ci, którzy wspierają rosyjską agresję na Ukrainie lub naruszenia praw człowieka i represje w Rosji i na Białorusi.

Reklama

Zawarte w nowelizacji zmiany stworzą możliwość powołania tymczasowego zarządu przymusowego w podmiotach, którym w ramach sankcji zamrożono środki finansowe, fundusze i zasoby gospodarcze, w celu ich zbycia lub przejęcia na rzecz Skarbu Państwa. Przejęcie będzie następować za odszkodowaniem, jednak środki z tego tytułu również będą zamrażane.

Zmiany wprowadzą też instrumenty, które zapewnią pracownikom firm objętych sankcjami wsparcie finansowe z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu.

Listę sankcyjną MSWiA opublikowało pod koniec kwietnia. Obecnie jest na niej 48 pozycji: 15 osób i 33 firmy. W czerwcu z listy wykreślono jedną osobę i jedną spółkę po tym, gdy objęto je takimi samymi sankcjami w ramach całej UE. Zgodnie z ustawą polskie ograniczenia nie mogą powielać tych unijnych. W minionym tygodniu wykreślona została też firma Maga Foods, ponieważ zmienił się jej właściciel - została przejęta przez spółkę pracowniczą.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska