System kaucyjny będzie efektywny i zapewni wysokie poziomy zbiórki surowców, jeśli będzie opierać się na kluczowych filarach – wygodzie dla konsumentów, powszechności i dostępności oraz szerokim zakresie materiałowym.

Zwraca na to uwagę Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) w opublikowanym wczoraj stanowisku. Organizacja podkreśla przy tym, że 8 na 12 działających systemów kaucyjnych w Europie obejmuje najszerszy zakres materiałowy, czyli PET, metal i szkło.
Objęcie (lub nie) jednorazowego szkła powszechnym systemem kaucyjnym od miesięcy wywołuje emocje wśród przedsiębiorców, którzy są w tej kwestii podzieleni.
Projekt ustawy, nad którym pracuje resort klimatu, powinniśmy niebawem poznać.