Opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt zakłada zmianę Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2046). Dokument ten m.in. określa, w jakiej kolejności sądy mają rozpatrywać wpływające do nich sprawy. Zasadą jest zajmowanie się nimi przez sędziów w kolejności wpływu. Wyjątek dotyczy spraw uznanych za pilne. Obecnie należą do nich np. sprawy aresztowe, niektóre spory z zakresu prawa pracy czy sprawy o naruszenie posiadania. Łącznie katalog obejmuje 19 pozycji, a teraz ma wzbogacić się o dwie kolejne, dotyczące wpisywania hipotek.
Ministerstwo chce w ten sposób skrócić czas oczekiwania na wpisy, a co za tym idzie – ulżyć kredytobiorcom. Banki, udzielając kredytów hipotecznych, powszechnie wymagają bowiem od klientów ponoszenia dodatkowych kosztów do czasu wpisania hipoteki. Chcąc zabezpieczyć się, zanim dojdzie do wpisu, kredytodawcy oczekują opłacania przez kredytobiorców ubezpieczenia pomostowego. Im dłuższy czas oczekiwania na wpis w księdze wieczystej, tym większe opłaty spadają na klientów banków. Sklasyfikowanie spraw o wpis hipoteki jako pilnych pozwoli rozpatrywać je szybciej, skracając okres ponoszenia kosztów ubezpieczenia.