Rząd przyjął projekt nowelizacji o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw, który zakłada uproszczenie rejestracji spółki z o.o. przez Internet, zwiększenie dostępności danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw Unii Europejskiej, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

"Jest to projekt ustawy, który dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Chodzi tutaj przede wszystkim o informatyzację działań w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. uproszczenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększenie dostępności do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym na unijnym portalu czyli synchronizację danych pomiędzy innymi państwami oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej" - powiedział Muller podczas briefingu.

Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

- ułatwiona rejestracja/składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (dzięki zamieszczeniu wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek/oddziałów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych),

- ułatwiona rejestracja spółki z o.o. on-line (dokonywanie rozliczeń dotyczących wpłat na udziały przy użyciu usługi płatniczej przez Internet),

- zwiększona dostępność do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dla użytkowników obcojęzycznych, udostępnianych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów tj. na portalu E-Sprawiedliwość),

- rozszerzona wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów (w przypadku informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji/wykreśleniu oddziału).

Projekt zakłada, że nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2022 r.