"Jest to projekt ustawy, który dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Chodzi tutaj przede wszystkim o informatyzację działań w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. uproszczenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększenie dostępności do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym na unijnym portalu czyli synchronizację danych pomiędzy innymi państwami oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej" - powiedział Muller podczas briefingu.

Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

- ułatwiona rejestracja/składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (dzięki zamieszczeniu wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek/oddziałów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych),

Reklama

- ułatwiona rejestracja spółki z o.o. on-line (dokonywanie rozliczeń dotyczących wpłat na udziały przy użyciu usługi płatniczej przez Internet),

- zwiększona dostępność do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dla użytkowników obcojęzycznych, udostępnianych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów tj. na portalu E-Sprawiedliwość),

- rozszerzona wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów (w przypadku informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji/wykreśleniu oddziału).

Projekt zakłada, że nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2022 r.